Transformation Hub logotype

Dennie Roserell

VD & Senior Ledarskapskonsult – Interim & Executive Search

Dennie Roserell är en sann visionär och senior ledarskapsentreprenör med erfarenhet från affärs- och organisationsutvecklande transformationer och innovationer från en rad olika branscher såsom retail, media, IT och FMCG mot såväl privat som offentlig sektor. Dennie har en svårslagen expertiskompetens – han bygger, integrerar, expanderar och leder effektiva och innovativa digitaliseringstransformationer för organisationer, stora som små.

Dennie har en senioritet och mycket god erfarenhet av att leda och coach styrelser i att formulera framtida affärsstrategier, affärsmodeller och planer för att nå upsatta mål. Han har även lång erfarenhet av att förverkliga mål och strategier genom ett operativ ledarskap på CxO-nivå i såväl rådgivande positioner som interimsroller.

"Jag är nyfiken och söker alltid nya möjligheter, idéer och samarbeten! Tillsammans med ett sammansvetsat team vill jag ligga i spetsen för den nya digitala eran!

Utöver VD och digitaliseringsledare är jag en familjefar, make och troende kristen. Jag drivs av en can-do-attityd, en stark optimism och en passion för förändring och utveckling. Jag har en omfattande erfarenhet och expertiskometens inom styrning, utveckling, försäljning och ledarskap. Jag har lett organisationer, avdelningar, ledare och team. Jag har framgångsrikt byggt växande verksamheter och organisationer och format dem till omfattande, framgångsrika, kundorienterade affärsverksamheter. Jag har försäkrat en stark omsättning och en hälsosam och energirik personalstyrka genom att etablera en filosofi och kultur jag verkligen tror på – att leda sig själv."
Dennie Roserell, VD på Transformation Hub. 


I’m a true visionary and seasoned leadership entrepreneur working with business transformations and innovation within a wide range of industries such as retail, media, IT and FMCG’s in the private and public sector specializing in building, bridging, expanding and digitalizing businesses.

I have extensive expertise in coaching boards on formulating future business strategies, business models and plans for reaching owner goals. I also have extensive experience implementing these plans and strategies on an operational CxO-level both in advisory and interim assignments.

I’m always looking for new exciting opportunities, ideas and partnerships! I want to take the leap together into to the digital age! Do you?

I'm also a Father, Husband, Leader and a Christian. I'm driven by my passion and a can-do attitude spiced with a portion of true optimism. I have extensive business management and development, sales and leadership expertise. I’ve lead companies, departments, leaders and teams and have a successful record of building new businesses and maturing existing organizations to become customer-centric and at the same time ensuring turnover and happy and successful staff by cultivating a self-leadership culture. 

 

Några av mina kollegor

Jobbar du redan på Transformation Hub?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@transformationhub.se